Všeobecné obchodné podmienky

 • Objednávka pobytu: Objednávanie pobytu sa uskutočňuje písomne alebo telefonicky a je spätne potvrdené ubytovacím zariadením.
 • Nástup hostí v deň príchodu je možný od 17:00 hod. ak nie je dohodnuté inak, od ubytovanie hostí v deň odchodu je do 10:00 hod.
 • Poprosíme Vás, aby ste nás informovali o predpokladanej hodine Vášho príchodu v deň nástupu e-mailom na penzion.crystalski@gmail.com alebo
 • telefonicky :+421905603683

Platobné podmienky:

 • Všetky objednané služby musia byť vyplatené vopred, prípadne zálohovo a doplatok sa vypláca priamo na mieste v hotovosti, ak nebude vopred uskutočnená dohoda. Za nevyčerpané služby, ktoré boli vopred objednané a zaplatené - peniaze nevraciame. V penzióne  je možné platiť iba hotovosťou.

Zrušenie pobytu:

 • V prípade zrušenia alebo skrátenia objednaného pobytu ste povinný zaplatiť storno poplatky, ktoré sú platné odo dňa doručenia e-mailu o všeobecných podmienkach , ak nie je dohodnuté inak. Tieto storno poplatky máme právo odpočítať si od zaplatenej ceny.

Storno podmienky:

 • Stornovanie rezervácie 30 – 20 dní pred nástupom storno poplatok 20% z ceny ubytovania a služieb
 • Stornovanie rezervácie 19 – 14 dní pred nástupom storno poplatok 30% z ceny ubytovania a služieb
 • Stornovanie rezervácie 13 – 10 dní pred nástupom storno poplatok 40% z ceny ubytovania a služieb
 • Stornovanie rezervácie 9 – 8 dní pred nástupom storno poplatok 50% z ceny ubytovania a služieb
 • Stornovanie rezervácie 7 a menej dní pred nástupom alebo nedostavenie sa do penziónu storno poplatok 100%